Bindend studieadvies MR. L. HUIGSLOOT
Contact

Je hebt een negatief bindend studieadvies gekregen?

Wanneer je aan het einde van je (doorgaans) eerste studiejaar niet voldoende studiepunten hebt behaald, kan de opleiding aan jou een negatief bindend studieadvies verstrekken. Dat is even schrikken, want in die beslissing staat dat je moet stoppen met je opleiding. Dit komt zowel voor op het MBO, HBO en Universiteiten.

Een negatief bindend studieadvies mag niet zomaar gegeven worden!

Zo’n beslissing is namelijk alleen bedoeld voor studenten die niet geschikt zijn voor de betreffende opleiding. Wanneer je te maken hebt gehad met persoonlijke omstandigheden, is de opleiding wettelijk verplicht daar rekening mee te houden. Denk hierbij aan (psychische/lichamelijke) ziekte, een functiebeperking (zoals bijvoorbeeld dyslexie), bijzondere familieomstandigheden, een zwangerschap, enzovoort. Daarnaast is elke opleiding verplicht haar studenten goed te begeleiden en iedere student tijdig te waarschuwen voor een negatief bindend studieadvies.

Mr. L. (Liz) Huigsloot

Voorkom uitschrijving! Maak bezwaar en stel beroep in!

Wat veel studenten niet weten, is dat het aanvechten van een negatief bindend studieadvies er in veel gevallen toe leidt dat je je studie tóch mag voortzetten. Je kunt bezwaar maken hiertegen bij de examencommissie en/of beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens. Ik kan je daarbij helpen.

Zodra je een negatief bindend studieadvies hebt ontvangen, adviseer ik je dan ook om zo snel mogelijk contact met mij op te nemen. Ook wanneer je zo’n beslissing verwacht, maar nog niet hebt ontvangen, is het verstandig mij te benaderen.
Meestal kan ik in een vroeg stadium al iets voor je betekenen!

Negatief Bindend Studieadvies?

Studenten komen meestal in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand!
Neem vandaag nog vrijblijvend contact met mij op, ik zal dan uiteraard zo snel mogelijk reageren.


Call to Action

Neem direct contact op met mr. Huigsloot!