Tarieven

Gratis intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt met jou besproken wat mijn bijstand precies inhoudt, wat je kunt verwachten van de (eventuele) procedure en of er kosten aan verbonden zijn. Afhankelijk van mijn beschikbaarheid zal het intakegesprek telefonisch of bij mij op kantoor plaatsvinden. Met betrekking tot eventuele kosten zal besproken worden of je een rechtsbijstandsverzekering hebt, of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of (als dat beiden niet het geval is) je op betalende basis kunt worden bijgestaan. Hieronder worden deze drie opties alvast toegelicht.

1. Rechtsbijstandsverzekering

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, wordt mijn bijstaand meestal vergoed door deze verzekeraar. Als je geen verzekering hebt, kan je even nagaan of je ouders/verzorgers er wel een hebben en of je onder de dekking daarvan valt. Soms geven verzekeraars aan dat zij (uit oogpunt van kostenbesparing) willen dat een jurist van hen de zaak in behandeling neemt. Vergeet echter niet dat je recht hebt op vrije advocaatkeuze. Verzoek dan ook altijd je verzekeraar of je zaak – indien gewenst – naar mij doorverwezen kan worden en wijs hen op voornoemd recht. Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, heeft een vergoeding op die basis de voorkeur boven gefinancierde rechtsbijstand (zie hieronder). Je betaalt immers niet voor niets premie! Geef hen mijn contactgegevens door en vraag ze zo spoedig mogelijk contact met mij op te nemen.

2. Gefinancierde rechtsbijstand (Pro deo)

Studenten met een negatief bindend studieadvies komen bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, ook wel een toevoeging genoemd. De Raad voor Rechtsbijstand vergoed voor studenten bijstand van advocaten wanneer voldaan wordt aan alle voorwaarden:

  1. Er is sprake van een beslissing waartegen beroep open staat bij het College van Beroep voor de Examens (CBE/COBEX) of het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Dat is bij een negatief bindend studieadvies altijd het geval, wanneer de student hier een schriftelijke beslissing van heeft ontvangen (kan ook een mail zijn) en de beroepstermijn van 6 weken nog niet verstreken is.
  2. Als de negatieve beslissing direct van invloed is op het terugbetalen van de studiebeurs of het vervolgen van de opleiding. Dat betekent dat minimaal sprake moet zijn van een studievertraging. Studenten met een negatief bindend studieadvies voldoen altijd aan deze voorwaarde, omdat zij doorgaans worden uitgeschreven als gevolg van die beslissing.

Ten derde zal de Raad voor Rechtsbijstand je inkomen bekijken in het peiljaar (twee jaar vóór het jaar waarin de aanvraag om een toevoeging wordt ingediend). Studenten met een negatief bindend studieadvies zaten in dat jaar meestal nog op de middelbare school, waardoor zij meestal aan deze voorwaarde voldoen.

Hoe wordt gefinancierde rechtsbijstand aangevraagd? En wat moet jij ervoor doen?
De toevoeging vraag ik voor je aan, op basis van de door jou aangeleverde gegevens. Om een korting van € 53,- op de eigen bijdrage te krijgen, kan je bellen met het juridisch loket (0900-8020) of even bij ze langsgaan. Vraag hen dan vervolgens om een verwijzing naar mij. Noem mijn naam, want ik sta bij hen in het systeem. Zij mailen mij dan direct al jouw gegevens, waarmee ik de toevoeging voor jou kan aanvragen. Na een paar dagen tot een week weten we of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoe hoog de aan jou opgelegde eigen bijdrage wordt. Die eigen bijdrage kan je in sommige gevallen nog vergoed krijgen van je gemeente op basis van ‘Bijzondere Bijstand’. Of dat zo is, verschilt per gemeente en hangt ook weer af van je inkomen.

Let op: soms is een voorlopige voorziening nodig!
Vaak dien ik voor studenten met een negatief bindend studieadvies een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in. Omdat de beroepsprocedure bij bijvoorbeeld het CBE/COBEX soms een paar maanden kan duren, kan met een voorlopige voorziening mogelijk bewerkstelligd worden dat jij tijdens de procedure mag doorstuderen. Als gevolg van een negatief bindend studieadvies wordt je namelijk automatisch uitgeschreven en kan je ook niet inloggen in je studentenaccount. Het indienen van beroep heeft bij de meeste opleidingen geen schorsende werking, waardoor dus om een voorlopige voorziening gevraagd moet worden. Als je een toevoeging hebt, zal in het geval van een voorlopige voorziening door de Raad voor Rechtsbijstand een tweede eigen bijdrage opgelegd worden. Of een voorlopige voorziening in jouw geval nodig is, zal ik van te voren met je bespreken.

3. Vaste prijsafspraak (fixed fee) of uurtarief

Als je geen rechtsbijstandsverzekering hebt en niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, kan ik je bijstaan op basis van een vaste prijsafspraak of op basis van mijn uurtarief. In het geval van een vaste prijsafspraak betaal je bij aanvang van de zaak één vast bedrag voor de gehele procedure, zodat je weet waar je qua kosten aan toe bent. Tot slot is bijstand op basis van mijn uurtarief nog een optie. Hoe dat precies werkt, zal ik je in het gratis intakegesprek uitleggen.

Call to Action

Neem direct contact op met mr. Huigsloot!